Haccp

Wat is Haccp
 
HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Vrij vertaald: een analyse van kritische punten waarop extra goed gelet moet worden.
 
Bij HACCP wordt het hele productieproces nagelopen op mogelijke gevaren voor de voedselveiligheid. Die gevaren worden in HACCP benoemd en de daaraan verbonden risico’s worden beheerst.
 
HACCP is geen tastbare handleiding met voorschriften, maar een systeem dat op 7 principes gebaseerd is.
Deze principes worden gehanteerd om de voedselveiligheid te garanderen. Bedrijven dienen dit systeem toe te spitsen op hun eigen situatie.
 
Ze geven daarbij zelf aan waar en in welke fase van de productie-en/of distributieprocessen er gevaren voor de gezondheid van de consumenten zouden kunnen ontstaan.
 
Tevens leggen zij vast welke maatregelen er genomen worden om bedreiging van de gezondheid van de consument te voorkomen, welke controles uitgevoerd worden en wat de resultaten zijn.

Kortom: HACCP is een preventief systeem dat structureel de handelswijze van de ondernemer bewaakt.
Onze dienstverlening bestaat uit diverse mogelijkheden.
In verband hiermee is het niet zinvol om alle mogelijke tarieven op onze site te plaatsen.
 
Voor een gedetailleerde prijsopgave verzoeken wij u vrijblijvend contact met ons op te nemen.
tel. 06 – 245 640 20 of via ons Contact Formulier.